523 FOOD SAFETY 740X200

Efter att ha noggrant bibehållt hygieniskt rena ytor i ditt kök, är det även viktigt att hålla alla köksredskap, tallrikar och utrustning rena för att förhindra att det blir en bakteriekälla som kan förorena din mat och orsaka matförgiftning. Rengör och vid behov, desinficera dessa objekt regelbundet för att minska risken för att de samlar på sig skadliga bakterier.

Hur sprids bakterier?

Bakterier kan spridas väldigt snabbt, antingen genom att förbereda mat på ytor som redan förorenats av rå mat eller genom att använda förorenade tallrikar och bestick.

Rengöring av tallrikar och bestick.

Generellt sett kan tallrikar och köksredskap hygieniskt rengöras genom diskning med diskmedel och varmt vatten, förutsatt att detta följs av noggrann sköljning med rent vatten.

Desinficera dina arbetsytor i köket

Fixerade eller stora ytor som kommer i kontakt med livsmedel men inte kan sköljas av noggrant i vatten, exempelvis köksbänkar eller köksplattor, bör rengöras ordentligt. Detta kommer att bidra till att minska risken för korskontaminering från en av de största hygienhotspots i ditt kök.

Håll dina dukar och diskborstar hygieniskt rena

Det är självklarhet att de diskborstar och trasor/dukar som du använder för att diska och rengöra ytor måste vara rena. Om inte kommer du att sprida bakterier i hela ditt kök. Försök att byta trasor dagligen för att undvika bakterietillväxt. Något som kanske skulle kunna förvåna dig är att inom bara några timmar, kan din fuktiga trasa hysa miljontals skadliga bakterier, bara genom att hänga vid din diskbänk.

En strikt hygienrutin är ännu viktigare om du bor i ett varmt och fuktigt klimat där bakterier förökar sig i en ännu mer alarmerande takt.

De bästa tipsen för att hålla dina kökstillbehör hygieniskt rena.

Matförgiftning är väldigt vanligt. Följ dessa enkla hygientips och håll ditt kök fritt från skadliga bakterier som till exempel E.coli och Campylobacter.

 • Rengör dina diskborstar eller svampar regelbundet - Du kan koka dem emellanåt och se till att byta till nya efter behov.
 • Tvätta disktrasor på den varmaste temperaturen som tvättmaskinen tillåter eller använd engångtrasor.
 • Moppar och hinkar bör rengöras och torkas varje gång efter användning.
 • Se till att alla matlagningsytor är rena innan du använder dem och rengör efter användning.
 • Använd alltid separata skärbrädor för kött (särskilt fågel) och grönsaker.
 • Skrubba skärbrädor och låt torka efter varje användning. Du kan hälla över kokande vatten över dem ibland.
 • Byt ut skärbrädor i trä regelbundet eftersom de kan hysa skadliga bakterier.
 • Tvätta och torka alltid händerna noggrant efter hantering av rå mat, särskilt kött.
 • Rengör golv regelbundet för att ta bort matrester och annat skräp som kan locka skadedjur.
 • Låt inte husdjur ha tillträde till köksarbetsytor.
 • Förvara djurmat ifrån livsmedel och använda separata burköppnare, skålar och bestick.
 • Tvätta händerna direkt efter att ha vidrört vid soptunnan. En fotpedal för öppning och stängning av din sopptunna är det mest hygieniska alternativet.
 • Se till att du gör dig av med matrester och sopor på rätt sätt.
 • Alla rengöringskemikalier bör förvaras åtskilt från köket.
 • Se till att all mat tillagas ordentligt innan du äter. Detta är särskilt viktigt när du värmer upp rester.