Allmänt

RB UK Commercial Limited och dess dotterbolag (nedan kallade "Reckitt Benckiser") respekterar integriteten för alla personer som besöker våra webbplatser eller svarar på våra interaktiva annonser och annan kommunikation. Detta meddelande om skydd av personuppgifter anger vilka uppgifter Reckitt Benckiser samlar in och hur vi använder dem. Detta meddelande anger också vad du ska göra om du inte vill att dina personuppgifter ska samlas in eller delas när du besöker Reckitt Benckisers webbplatser eller svarar på våra annonser eller annan kommunikation.

Vi kan ändra detta meddelande om skydd av personuppgifter. Därför bör du regelbundet besöka denna sida för att vara säker på att du har läst och samtycker till den gällande versionen av vårt meddelande om skydd av personuppgifter.

Identifierbara personuppgifter 

Reckitt Benckiser samlar inte in några identifierbara personuppgifter om dig (dvs. namn, adress, telefonnummer och e-postadress) annat än om du frivilligt lämnar dem till oss.

När du lämnar identifierbara personuppgifter till oss kan det hända att vi frågar dig om du vill ta emot kommunikation från oss i framtiden, t.ex. nyhetsbrev, e-postmeddelanden eller annan information. Du kan välja att inte ta emot sådan kommunikation. 
Om du inte vill att identifierbara personuppgifter samlas in om dig ska du inte lämna de uppgifterna till oss. Om du redan har lämnat dessa uppgifter och vill att vi stryker dem från våra register ska du gå till sidan "Kontakt" på varumärkeswebbplatsen.

Personuppgifter som samlas in på denna webbplats kan lagras eller bearbetas i ditt hemland eller i något annat land där Reckitt Benckiser eller dess underleverantörer eller ombud har verksamhet, och genom att använda webbplatsen samtycker du till överföring av information till andra länder än ditt hemland. Reckitt Benckiser ser till att information som överförs till ett annat land än ditt hemland behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter.

Förutom för att tillhandahålla den tjänst eller information du begär kan det hända att dina identifierbara personuppgifter även används för att hjälpa oss spåra hur du använder vår webbplats och våra produkter. Det kan också hända att vi kombinerar de uppgifter du lämnar med information som vi samlar in separat, inklusive uppgifter du har lämnat till andra organisationer (med samtycke till att den delas) samt offentliga uppgifter. Alla dessa uppgifter kan t.ex. hjälpa oss designa våra produkter, webbplatser och annonser bättre. För att göra detta kan det också hända att vi delar dina uppgifter med företag som utför arbete för vår räkning. Dessa företag har samtyckt till att endast använda dina uppgifter enligt våra anvisningar och att tillämpa rutiner som skyddar uppgifterna.

Om vi delar dina uppgifter med ett annat företag än de som anges ovan kommer vi först att kontakta dig och ge dig möjlighet att ta bort dina uppgifter ur vår databas, förutom om du redan har samtyckt till den aktuella delningen.

Vi kommer att lagra dina uppgifter under rimlig tid eller så länge lagen kräver.

Barn

Reckitt Benckiser har ingen avsikt att samla in identifierbara personuppgifter (dvs. namn, adress, telefonnummer och e-postadress) om personer under 13 år. I tillämpliga fall kommer Reckitt Benckiser att uttryckligen instruera barn att inte lämna sådana uppgifter. Om ett barn har lämnat identifierbara personuppgifter till oss ska en förälder eller vårdnadshavare till barnet besöka "Kontakt"-sidan på varumärkeswebbplatsen om de vill att uppgifterna ska strykas från våra register.

Uppgifter som inte kan kopplas till person och samlas in automatiskt 

I vissa fall kan vi samla in uppgifter om dig som inte är identifierbara. Exempel på den typen av uppgifter är typen av webbläsare du använder, typen av operativsystem för datorn du använder samt domännamnet för den webbplats från vilken du länkar till vår webbplats eller annons. Vi använder dessa uppgifter för att förstå våra kunders intressen bättre och förbättra vår verksamhet och våra webbplatser.

Information som vi automatiskt kan placera på din dators hårddisk 

När du visar någon av våra webbplatser eller annonser kan det hända att vi lagrar viss information på din dator. Denna information kan t.ex. vara en cookie eller liknande fil som gör att vi kan specialanpassa en webbplats eller annons så att den passar bättre för dina intressen och önskemål. I de flesta webbläsare kan du radera cookies från din dators hårddisk, blockera alla cookies eller ställa in webbläsaren så att du får en varning innan en cookie lagras. Se manualen eller hjälpen till din webbläsare om du vill veta mer om dessa funktioner. Observera att blockering av cookies kan göra att du inte kan använda vår webbplats fullt ut.

Vem ska du kontakta

Om du har lämnat identifierbara personuppgifter via en Reckitt Benckiser-webbplats eller en interaktiv annons eller annan kommunikation och vill att uppgifterna stryks från våra register ska du gå till sidan "Kontakt" på varumärkeswebbplatsen.

Detta meddelande om skydd av personuppgifter gäller från och med den 1 april 2014 © 2014 RB Nordic A/S. Med ensamrätt.