Vi upplever tekniska svårigheter vilket innebär att vårt e-mailsystem är otillgängligt för tillfället. Vänligen kontakta vår kundservice på telefonnummer angivet nedan.  
Om du har kontaktat oss någon gång sedan måndag vill vi vara säkra på att din fråga blir åtgärdad i enlighet med detta. Vi skulle därför uppskatta om du kan kontakta vår kundservice via telefon så att vi kan lösa problemet så fort som möjligt. 
Telefonnummer: +46 (8) 20000 70