335 Safe Play

Babys och barn är naturligt nyfikna. De älskar att utforska sina miljöer med alla sinnen för att upptäcka världen omkring dem (särskilt genom beröring och smak). Följ vår guide för råd om säkerhet och hygien för att hålla ditt barn fritt från sjukdom eller skada när de utforskar och leker hemma.

Är mitt hem barnsäkrat?

När du barnsäkrar hemma måste du börja nedifrån, precis som ur ditt barns perspektiv. Här är en snabb checklista:

 • Skruva fast bokhyllor, hyllor och skåp i väggen om möjligt.
 • Stäng av eller täck eventuella åtkomliga eluttag.
 • Förvara elektriska kablar utom syn och ta bort elektroniska apparater som inte används.
 • Täck skarpa kanter på möbler med kantskydd.
 • Installera brandvarnare i varje rum och kontrollera dem regelbundet.
 • Ha ett komplett första hjälpen-kit som är lättillgängligt för vuxna.
 • Säkra dina fönster med barnlås och håll persienn-snören utom räckhåll.
 • Förvara kemikalier och mediciner utom räckhåll eller i låsta skåp.
 • Städa upp spill omedelbart och desinficera området om det behövs.
 • Programmera nödnummer i telefonen och lämna dem synliga för andra.

Håll golvytan säker

Att hålla bord och arbetsytor rena är en självklarhet, men det är lätt att glömma att ditt barn ofta är nere på golvet för lek. Utan ordentligt hygieniskt rengjorda golv kan skadliga bakterier från besökarnas skor sprida sig snabbt från ett rum till ett annat.

Rengör dina golv hemma ordentligt för att skapa en trygg plats för ditt barn att leka.

Husdjurssäkerhet och hygien

Att ha ett husdjur kan vara givande för hela familjen och är bra för ditt barns utveckling. Med några enkla husregler kan du minimera risken för att bakterier förs över från ditt husdjur till ditt barn.

 • Tvätta händerna efter hantering av husdjur eller deras utrustning (till exempel matskålar, kattlåda, bitleksaker med mera.)
 • Låt inte ditt husdjur slicka ditt barn i ansiktet.
 • Håll husdjur borta från matlagningsplats samt matplats.
 • Rengör ditt husdjurs utrustning regelbundet. Överväg desinfektion om de är synligt smutsiga.
 • Se till att ditt husdjurs foder hålls utom räckhåll för ditt barn.