334 HEALTHY FEEDING

Som varje förälder vet, är ett bra näringsintag helt avgörande för den fysiska och kognitiva utvecklingen hos barn. Hälsosam matning av baby och småbarn är mer än maten som du ger och genom några grundläggande hygientips kan du bidra till att ditt barn får ut det mesta av den mat du ger.

Ditt barns immunförsvar har bara börjat att utvecklas och de är väldigt känsliga för bakterier som äldre barn har skapat en naturlig motståndskraft mot.

För att hålla matningsstunder hälsosamma har vi några tips här som kanske kan hjälpa dig. Vi kan inte lova att matningen med ditt barn går lättare, men vi kan göra dem friskare!

  1. Tvätta deras händer, det är en bra vana att vänja dem vid och även vi vuxna borde alltid tvätta händerna innan vi äter för att undvika bakterier och sjukdom.
  2. Om du flaskmatar ditt barn är det verkligen viktigt att se till att du steriliserar alla flaskor. Det är rekommenderat att du gör detta fram till de är ungefär 12 månader gamla. Nappflaskorna måste vara helt rena innan användning. För att sterilisera kan du använda steriliseringsvätska, mikrovågsugn eller koka dem. Om du förbereder modersmjölkersättning är det väldigt viktigt att det vatten som du använder dig av är fritt från föroreningar och kokt för att döda bakterier.
  3. När ditt barn väl har börjat med fast föda är det viktigt att se till att den mat du ger är genomkokt och tillagad i en hygienisk miljö.

Tre tips för att förbättra livsmedelshygienen är:

  1. Se till att du tvättar händerna innan du förbereder någon mat så att du inte oavsiktligt kontaminerar livsmedel med alla bakterier som du kan ha på händerna.
  2. Se till de ytor som du förbereder mat på är hygieniskt rena.
  3. Använd en ren disktrasa eller svamp. Disktrasor kan hysa skadliga bakterier så tvätta dem på ett program över 60 °C för att döda alla bakterier. Om din disktrasa eller svamp inte är hygieniskt ren, kan du vara överföra tusentals bakterier runt ditt kök.
  4. Barnstolen är en viktig hygienfaktor när barnen är små. Något som alla föräldrar till små barn vet om är att vid matning flyger mat ofta överallt.  Att hålla barnstolen hygieniskt ren är därför väldigt viktigt för att säkerställa en hälsosam matning. Var noga med att rengöra den efter varje användning och ta bort alla spår av livsmedel. När du har tagit bort alla matrester kan du desinficera för att döda 99,9% av de återstående bakterier och virus. Detta kommer att hjälpa till med att hålla ditt barns barnstol hygieniskt ren.