621 HEALTHY SKIN 740X400

Huden är det största mänskliga organet. Huden täcker hela kroppen och håller cirka 20% av kroppens vatten. Den är full av lipider och proteiner för att hålla huden frisk och återfuktad. Din hud har livsviktiga funktioner för din hälsa, den skyddar oss exempelvis mot infektioner och hjälper till att reglera vår temperatur. Ta hand om din hud, den gör mer än du tror!

Det är något som vi ofta tar för givet, men vår hud har fyra funktioner för att skydda oss.
1. Skydd.
Din hud är din första försvarslinje från omvärlden och fungerar som ett skyddande lager för våra kroppar. Det är ett effektiv naturligt filter mot infektioner och oönskade skadliga bakterier.

2. Temperaturreglering.
Din hud är viktig för att hålla kroppen vid dess optimala temperatur på 37 °C. Huden skyddar din kropp från extrem värme och kyla. När du är varm vidgas blodkärlen under huden och kroppen svettas för att sänka din temperatur. Tvärtemot, när du är kall drar blodkärlen under huden ihop sig för att minska blodflödet för att på så sätt behålla din kärntemperatur genom att minska värmeförlusten.

3. Försvarsmekanism.
Huden fungerar i samspel med ditt immunförsvar och kan känna igen smittämnen som aktiverar kroppens naturliga försvar.

4. Beröring och känsla.
Huden är täckt av miljontals högkänsliga nervändar som gör att du kan känna värme och kyla. Du kan även känna vad som är på och mot huden med hudens känsel. Nervändarna skickar meddelanden till din hjärna att skydda kroppen från fara och med hjälp av din känsel kan du bokstavligen känna dig runt om i världen.

Hur kan Dettol hjälpa till att hålla huden frisk?
Hand- och personlig hygien spelar en avgörande roll för att förhindra att sjukdom samt infektion sprids. Osund personlig hygien kan orsaka infektion, hudsjukdomar, illaluktande odörer samt bakterieangrepp.

Huden är vår första försvarslinje från omvärlden. Genom att hålla huden ren och återfuktad förblir barriärfunktionen intakt och din hy och hälsa kommer att stråla.

Varje dag kommer dina händer i kontakt med potentiellt skadliga bakterier. Bakterier finns överallt, bara efter du har använt toaletten till att ha vidrört ytor runt omkring dig både ute och hemma. Därför är vikten av god handhygien särskilt viktigt, eftersom otvättade händer är den primära bidragsgivaren till spridning av infektionssjukdomar.
Dettol skyddar mot ett brett spektrum av sjukdomsframkallande bakterier och hjälper dig att hålla dig frisk. Gå till våra produkter för att se hela vårt sortiment och hitta en produkt som passar dig.