Vattenburna sjukdomar

4217 MRSA

MRSA (meticillin-resistent Staphylococcus aureus) är en bakterie som muterats för att bli resistent mot ett brett spektrum av antibiotika. Detta gör att infektioner av denna typ av bakterie är svårare att behandla än andra bakteriella infektioner. Eftersom det är svårare att behandla klassas MRSA ofta som en superbakterie.

Medan MRSA kan orsaka relativt milda hudinfektioner, kan det även orsaka mer allvarliga infektioner. Särskilt i utsatta grupper som till exempel äldre, de som lever med kroniska sjukdomar, de akut sjuka samt nyfödda barn. 

MRSA-infektioner är vanligare på sjukhus och vårdhem då det ofta finns en öppning för bakterierna i kroppen som till exempel kirurgiska sår. De äldre, sjuka och tillfrisknande patienterna har inte alltid så starkt försvar mot en infektion då de ofta redan har ett försvagat immunförsvar samt kommer i kontakt med många människor som låter bakterier och infektioner spridas om god hygien inte följs.

Symptom varierar beroende på var MRSA-infektion har tagit fäste i kroppen och det kan vara livshotande och livspåverkande i de mest extrema fall.

Orsaker

MRSA kan spridas genom hud-mot-hud kontakt med någon som har en MRSA-infektion, eller med någon som bär bakterierna på kroppen men inte har några symptom.

MRSA kan även överleva under långa perioder på medicinska förband, handdukar, lakan och även kläder, vilket ger goda möjligheter för infektionen att sprida sig.

Symptomer

MRSA hudinfektion:

 • Bölder.
 • Abscesser.
 • Utslag.
 • Hög feber.
 • Allmän sjukdomskänsla.

Celluliter.

 • Svullen röd och smärtsam hud.
 • Huden känns varm.

Invasiv MRSA.

 • Sepsis (blodförgiftning).
 • Urinvägsinfektion.
 • Hög feber över 38 °C.
 • Lunginflammation.
 • Infektion i slemhinnan i hjärtat (endokardit.)
 • Bakteriell beninfektion (osteomyelit.)
 • Septisk artrit.

Råd om forebyggelse

Praktisera god personlig hygien

 • Förebygg genom god hygien.
 • Händerna ska alltid tvättas noggrant med tvål och varmt vatten sen torkas torra, helst med en pappershandduk, efter toalettbesök samt före eller efter måltid.
 • Om du besöker ett vårdhem eller sjukhus, se alltid till att tvätta händerna för att ta bort smuts. Använd desinfekterande handgel innan du kommer i kontakt med patienten. Upprepa även denna process när det är dags att gå hem. Du bör även undvika att sitta på patienters sängar för att begränsa överföringen av MRSA på kläder.

Hygieniskt ren tvätt

Om du vårdar någon med MRSA, tvätta då alla handdukar, sängkläder och kläder med hjälp av det varmaste tvättprogram (högre än 60 °C) för en hygieniskt ren tvätt.

Ta hand om dina sår.

För att förhindra en infektions tillträde till ditt blodomlopp bör du ta hand om eventuella sår och skrubbsår genom rengöring och täcka dem med vattentäta förband.

Myter och sanningar

MRSA kan inte behandlas med antibiotika.

Detta är inte alltid fallet. MRSA kan behandlas med vissa läkemedel som ännu inte blivit ineffektiva. Läkemedlet som används beror på exakt vilken stam av MRSA som är skyldig till infektionen. Däremot är det sant att utbudet av läkemedel mot MRSA är väldigt begränsat.

MRSA är livshotande

Även om detta kan vara sant, särskilt för de som har en invasiv MRSA-infektion med följd av allvarliga komplikationer, kan MRSA även omedvetet bäras av friska människor utan att det orsakar en infektion. De bär dock runt på infektionen och kan kan passera infektionen till andra. Det är därför väldigt viktigt med god handhygien och rengöring av ytor för att begränsa dess spridning, särskilt runt utsatta grupper.

41 ABOUT GERMS AND ILLNESS PREVENTION 740X400

Om bakterier, virus och förebyggande av sjukdom

Allt du behöver veta om bakterier och virus samt hur man kan förhindra spridning av bakterier och virus som kan orsaka sjukdom och infektioner.

61 HEALTHY HANDS

Rena händer

Handtvätt är ditt första försvar för att hålla dig frisk. Läs vår omfattande guide för hur man tvättar händerna ordentligt och på så sätt skyddar sina närstående. För att hjälpa att skydda dig och din familj mot infektioner har vi sammanställt en guide till friska händer.

55 LAUNDRY 740X400

Ren tvätt

Kläder kan vara förorenade med bakterier som inte dör vid låga tvättemperaturer. Läs om hur du kan hålla din tvätt ren även vid låga temperaturer.

Øverst på siden