Ebola

Ebola 740

Ebolavirus är orsaken till en viral hemorragisk feber. Det är en ofta dödlig sjukdom som kan infektera både människor och icke-humana primater, såsom schimpanser.

Läs mer om vad som orsakar Ebola, symptom och vilka behandlingar som finns tillgängliga.

Orsaker

Ebola är resultatet av en infektion av ebolaviruset. Det finns fyra olika kända arter som kan orsaka skada hos människor. Alla fyra arter har sitt ursprung i Afrika.

Ebola smittar genom direktkontakt med blod eller kroppsvätskor från en smittad symtomatisk person eller genom exponering för objekt (till exempel nålar) som förorenats med infekterat sekret.

Symptomer

Besvären kan vara allt från 2 till 21 dagar efter exponering för ebolaviruset, men 8-10 dagar är vanligast. Symptom omfattar:

 • Feber.
 • Huvudvärk.
 • Värkande leder eller muskler.
 • Svaghet.
 • Diarré.
 • Kräkningar.
 • Magont.
 • Brist på aptit.
 • Onormal blödning.

Råd om forebyggelse

Om du befinner dig i eller reser till ett område där Ebola finns, skydda dig själv genom att göra följande:

 • Tvätta händerna regelbundet.
 • Undvik kontakt med kroppsvätskor och blod från människor, särskilt människor som är sjuka.
 • Rör inte föremål som kan ha kommit i kontakt med blod eller kroppsvätskor från en smittad person.
 • Rör inte kroppen av någon som har dött av ebola.
 • Rör inte icke-mänskliga primater, fladdermöss eller deras kroppsvätskor och blod. Rör eller ät inte rått kött från dessa djur.
 • Undvik sjukhus där Ebola-patienter behandlas.
 • Om du får feber (temperatur 38.6°C) och någon av följande symptom (huvudvärk, muskelsmärta, diarré, kräkningar, magont, oförklarade blåmärken eller blödningar), sök läkarvård omedelbart.
 • Begränsa din kontakt med andra människor tills och när du uppsökt läkare. Res inte någon annanstans förutom till sjukhus eller liknande.

Myter och sanningar

Kan Ebola överföras genom luften?

Nej, Ebola inte en respiratorisk sjukdom som till exempel influensa är, så den överförs inte genom luften.

Kan jag få Ebola från förorenat livsmedel eller vatten?

Nej, Ebola är inte en livsmedelsburen sjukdom. Inte heller är det en vattenburen sjukdom.

Kan jag få Ebola från en person som är smittad men som inte har några symptom?

Nej, personer som inte är symptomatiska är inte smittsama. För att viruset ska överföras, skulle en person behöva direkt kontakt med en person som visar symptom.

41 ABOUT GERMS AND ILLNESS PREVENTION 740X400

Om bakterier, virus och förebyggande av sjukdom

Allt du behöver veta om bakterier och virus samt hur man kan förhindra spridning av bakterier och virus som kan orsaka sjukdom och infektioner.

61 HEALTHY HANDS

Rena händer

Handtvätt är ditt första försvar för att hålla dig frisk. Läs vår omfattande guide för hur man tvättar händerna ordentligt och på så sätt skyddar sina närstående. För att hjälpa att skydda dig och din familj mot infektioner har vi sammanställt en guide till friska händer.

Familjens hälsa

Praktiska hygientips för alla familjer från de första åren, genom puberteten fram till senare i livet, samt några tips om sjukdom skulle drabba någon i hemmet.

Øverst på siden