Förebygga förkylning

Om den vanliga förkylningen och influensan

421 COLD AND FLU

Förkylning eller influensa

Lär dig känna igen symptom för en vanlig förkylning och influensa, deras olikheter och hur du genom god hygien kan hjälpa till att skydda dig och din familj mot bakterier som orsakar dem. Läs igenom våra råd och tips på hur du kan förebygga och stoppa förkylning samt influensavirus från att spridas i hemmet.

Orsaker

Vanlig förkylning och influensa orsakas av virus som sprids från person till person. Olika sätt som du kan smittas av förkylning och influensa inkluderar:

 • Inandning av små droppar som innehåller de virus som flyger ut i luften varje gång någon som har en förkylning eller influensa nyser, hostar eller pratar.
 • Genom att vidröra en förorenad yta, till exempel dörrhandtag, ledstänger och telefoner och sedan röra näsan eller ögonen.
 • Undvik direkt kontakt med en smittad person.

Symptomer

Vad är skillnaden mellan en vanlig förkylning och influensa?

Det är ibland svårt att säga exakt vad som skiljer dem åt. Många av symptomen är de samma och båda orsakas av virus och inte bakterier, vilket innebär att du inte kan behandla förkylningar och influensa med antibiotika. Förkylningssymptom är generellt mildare än influensa och de brukar inte leda till några allvarliga komplikationer, som influensa kan.

En överblick över den vanliga förkylningen:

Den vanliga förkylningen är en virusinfektion som påverkar de övre luftvägarna. Orsaker inkluderar rhinovirus, parainfluensavirus, adenovirus och coronavirus . Symptom kan uppträda inom 10-12 timmars efter exponering och kan vara:

 • Rinnande näsa.
 • Halsont eller irriterad hals.
 • Hosta.
 • Nysningar.
 • Låg feber (mestadels små barn)

En överblick över influensa:

Det finns tre typer av influensavirus. Typ A virus orsakar de flesta fall av mänsklig influensa samt vissa sjukdomar hos djur. Typ B virus är mindre vanliga och orsakar inte lika svår sjukdom. Typ C virus orsakar bara mild influensa och är sällsynta. Symtom på influensa brukar vara allvarligare än den vanlig förkylningen och vissa symptom är:

 • Plötslig feber (vanligtvis 39° C eller högre.)
 • Torrhosta.
 • Värkande muskler.
 • Huvudvärk.
 • Halsont.
 • Extrem trötthet.
 • Rinnande eller täppt näsa.
 • Illamående, kräkningar och diarré (vanligare hos barn.)

Hur länge är influensa smittsamt?

Inkubationstiden för influensa är vanligtvis 1-3 dagar efter exponering. Om du har blivit smittad av en influensainfektion, kan du infektera någon dagen innan symtomen ens har visat sig och ibland upp till fem dagar efter dina första symptom. Detta innebär att du kan sprida influensan till någon annan innan du ens vet att du har blivit sjuk.

De flesta människor återhämtar sig från influensa men ibland kan komplikationer uppstå som till exempel bronkit, lunginflammation och i sällsynta fall hjärnhinneinflammation.

 

Råd om forebyggelse

Hur kan god hygien skydda mot förkylning och influensa?

God hygien kan hjälpa att förebygga och stoppa förkylning samt influensavirus från att spridas i hemmet.

 • Täck mun och näsa med en näsduk när du hostar och nyser.
 • Släng alla näsdukar i papperskorgen och tvätta händerna noggrant efteråt.
 • Använd en desinficerande handgel om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller använd en desinficerande handgel.
 • Rengör och desinficera frekvent berörda ytor, speciellt dörrhandtag, ledstänger och kranar.
 • Undvik nära kontakt med personer som har en förkylning eller influensa.

 

Om du har en förkylning eller influensa:

Stanna hemma och försök hålla dig borta från andra. Drick mycket vätska som vatten för att undvika att bli uttorkad. Om det behövs, ta ibuprofen eller paracetamol för att lindra symptomen. Ta god hand om din hygien.

Myter och sanningar

Att vaccinera mig mot influensan under graviditeten kommer att påverka mitt barn.

Nej det kommer det inte. Om du får influensa under graviditeten kan du dock bli riktigt sjuk vilket kan vara dåligt för ditt barn. Om du vaccinerar dig mot influensan när som helst under graviditeten är ditt barn skyddat från influensa under de första månaderna efter födseln.

Att gå ut med blött hår eller kläder kommer att orsaka en förkylning.

Det är något vår mamma och mormödrar alltid sagt till oss, men så länge du inte kommer i kontakt med en förorenad yta eller någon som är förkyld eller har influensa kommer du inte att bli förkyld. Du kan visserligen känna dig kall, men du kommer att förbli frisk.

411 GERMS 740X400

Bakterier och virus

Allt du behöver veta om bakterier och hur man kan förhindra spridning av bakterier som kan orsaka sjukdomar och infektioner.

GERM LARGE

Hur man tvättar händerna

Hela livet har du tvättat dina händer, men gör du det rätt? Att ha en bra handtvättsteknik är viktigt för att skydda både dig själv och andra från spridning av skadliga bakterier. Lär dig hur man tvättar händer med vår enkla guide. 

Family Landing 740X400

Din familj

Gör ditt hem till ett lyckligt hem med Dettols tips för familjehälsa, hemrengöring och hygien.

Øverst på siden