44 FIRST AID AND WOUND CARE

Från det ögonblick som ditt barn tar sina första steg kommer ditt barn troligtvis ramla och slå sig. Men det är genom utforskning och lekande som de utvecklas. Även som vuxen är det vanligt att ibland få ett och annat skrubbsår. Medan kroppen läker kan man hjälpa till genom att tillämpa första hjälpen.

Varför är första hjälpen viktigt?

När vår hud är frisk och intakt ger det en naturlig barriär mot bakterier. Men när vår hud är öppen, till exempel på grund av ett skärsår, skrubbsår eller bett, är huden öppen för bakterier att komma in i våra kroppar. Den fuktiga, varma och näringsrika underliggande vävnaden blir då en idealisk miljö för bakterier att etablera sig och växa i.

Sår blir infekterade när:

  • Bakterier som normalt lever på våra kroppar utan fara kommer in i såret från omgivande frisk hud.
  • Såret blir förorenat med bakterier från smuts, djur eller andra människor under skadan.
  • Luftburna bakterier hamnar i ett sår.
  • Ett sår vidrörs med otvättade händer eller andra saker som är förorenade med bakterier.

Huruvida ett sår blir infekterat och hur snabbt det sker kan bero på en rad olika faktorer. Dessa inkluderar typen av kontaminerande bakterier, vilken typ av sår, djupet av såret, platsen av såret, graden av blodtillförseln till området, närvaron av kontaminerande material och nivån av kroppens immunförsvar mot de invaderande mikroorganismerna. Vissa sårinfektioner kan vara allvarliga och vi kan inte alltid lita på antibiotika för att behandla dem (som till exempel infektioner orsakade av MRSA). Ett av skälen till att ett sår blir infekterat är att det misslyckats med att läka.

Enkel första hjälpen för att förhindra infektion i mindre sår:

  • Tvätta händerna före och efter att ha vidrört ett sår.
  • Rengör såret med rent rinnande vatten, en antiseptisk tvätt eller korrekt utspätt antiseptisk vätska.
  • Torka försiktigt huden runt såret.
  • Skydda såret genom att täcka och byta plåster eller liknande regelbundet.
  • Kom ihåg att hålla en god handtvättshygien.

Om ett sår inte slutar att blöda eller visar tecken på infektion som till exempel rodnad eller svullnad, kontakta läkare omedelbart.