55 LAUNDRY 740X400

Om du tvättar din tvätt vid låga temperaturer är du inte ensam. På grund av delikata tyger och i ett försök att minska energikostnaderna tenderar tvättning i hem att utföras vid 30-40⁰C. När du tvättar vid temperaturer under 60⁰C, kan bakterier överleva och överföras mellan plagg i tvätten vilket representerar en infektionsrisk.

Under dina dagliga aktiviteter kan bakterier samlas upp på dina klädesplagg. De objekt som är mest sannolika att bli förorenade är de som kommer i direkt kontakt med kroppen eller används i potentiellt förorenade områden i hemmet. I högrisk-zonen ingår underkläder, strumpor, personliga handdukar, ansiktshandukar, återanvändbara blöjor, sportprylar, sängkläder och dukar samt handdukar som används som en del av matlagning i köket. De objekt som inte är i direkt kontakt med kroppen såsom ytterkläder är mindre benägna att vara en källa till infektion om de inte har förorenats av kräks eller avföring.

Infektionsrisken kan öka avsevärt under vissa omständigheter som till exempel:

 • Om en familjemedlem har diarré eller kräkningar.
 • Om en familjemedlem har hud- eller sårinfektioner.
 • Om en familjemedlem har nedsatt immunförsvar mot infektioner.

För att säkerställa att din tvätt är hygieniskt ren och inte bara synligt ren, följ dessa enkla tips från oss:

 • För objekt i högriskzonen ökar risken för infektioner, tvätta din tvätt vid en högre temperatur – högre än 60 °C.
 • Om detta inte är möjligt eller om du väljer att tvätta i en låg temperatur - under 60°C - kan du lägga till ett desinfektionsmedel i din tvätt för att skydda mot potentiellt skadliga bakterier som kan överleva vid låga temperaturer.
 • Tvätta föremål som används kring mat som till exempel kökshanddukar och disktrasor, separat från andra objekt.
 • När du tvättar återanvändbara blöjor, avlägsna all fast avföring och släng i toaletten. Tvätta blöjor separat med användning av en förtvätt följt av en varmtvätt (högre än 60 °C).
 • Förtvätta inte smutsiga objekt för hand i handfat eller omgivande områden innan maskintvätt eftersom detta kan förorena dessa områden.
 • Om du tvättar ditt barns kläder (exklusive blöjor) tillsammans med din vanliga tvätt, lägg då till desinfektionsmedel för att säkerställa att din tvätt är hygieniskt ren.
 • Om en familjemedlem eller ditt barn inte mår bra, försök tvätta deras kläder separat med desinfektionsmedel för att minimera risken för spridning av smitta.
 • Torka tvätt så fort som möjligt efter tvätt. Lämna den inte fuktig över natten då eventuella kvarvarande bakterier kan föröka sig.
 • Ju högre temperatur av tvätt desto mer dör bakterierna. För att stoppa uppbyggnaden av bakterier i din maskin, sätt på en tom maskin på en 90°C cykel en gång i veckan. Låt luckan och tvättmedelsfacket vara öppet efter varje användning för att lufta maskinen.
 • Tvätta händerna noga efter hantering av smutstvätt.