Rent kök

Healthy Kitchen 740 400 V1

Hur du håller ditt hems hjärta rent

För de flesta familjer är köket hemmets hjärta. Det är den plats där familjen samlas för måltider, konversationer, läxläsning med mera. Det är även ett av de rummen i hemmet som har flest bakterier, så det är viktigt att följa en god hygienrutin för att förhindra spridning av sjukdomar som till exempel matförgiftning. Läs mer om kökets hotspots och hur man kan förhindra spridning av bakterier i köket.

Øverst på siden