Visste du att du kan smittas av förkylnings- och influensa-virus från saker i ditt hem i upp till 48 timmar? Det är som att ha en sjuk familjemedlem som du inte känner till, som sprider dessa bakterier i din familj. Skydda dig mot influensa