73 DISASTER RELIEF 740X400

Extrema väderförhållanden och andra händelser kan ibland ödelägga hela samhällen. När katastrofen slagit till ställs det drabbade samhället inför en stor utmaning att hålla sig friska.

Översvämningsvatten, förorenat avloppsvatten och andra vattenskador där bakterier frodas, är bara några svårigheter som de utsatta samhällena ställs inför och ibland har de inte ens tillgång till vatten för att hjälpa till med saneringsprocessen.

Hos Dettol, är vi starkt engagerade i att hjälpa när människor behöver oss som mest och det är ofta när en katastrof slår till. Här är några exempel av vad vi gör för att hjälpa:

  • Children’s Emergency Fund

Dettol och Reckitt Benckiser samarbetar med Rädda Barnen globalt för att tillhandahålla stöd till barn i katastroftider. Children's Emergency Fund (CEF) bildades år 2007 för att kunna vara på plats snabbt efter en katastrof slagit till.

  • Katastrofhjälp

När en katastrof slår till hjälper Dettol till med donationer av gratisprodukter och ibland donerar vi pengar för katastrofhjälp. Exempel på detta är tyfonen Haiyan i Filippinerna och tornadon som drabbade USA år 2013.