Whardrivesus740x400

Dettol startade med att förhindra infektioner och sjukdomar på sjukhus i Storbritannien, men målet har redan från början varit större än så för att kunna hålla människor friska. Dettol vill skydda familjer genom att bli en del av vardagen i deras hem.

Detta är vårt hälsouppdrag. Vår första viktiga uppgift var att förhindra skärsår och skrubbsår från att bli infekterade. Sedan dess har vårt uppdrag utökats till att förhindra spridningen av sjukdomsframkallande bakterier på händer och resterande delar av kroppen, via tvätt och ytor.

Vi erbjuder nu ett flertal Dettolprodukter, alla speciellt utformade för att skydda familjer från oönskade bakterier och sjukdomar.

Varje år går vi runt i skolor för att lära barn hur viktigt det är att tvätta händerna för att hålla sig frisk. Årligen får miljontals av nyblivna mammor ett gratis startpaket från oss innehållandes produkter och hygieninformation om hur de på bästa sätt kan hålla sina barn friska.

I vårt uppdrag för hälsa arbetar vi tillsammans med partners som Rädda Barnen, för att nå de mammor som behöver oss som mest på platser där skyddet mot sjukdom är skillnaden mellan liv och död.

Varje år lovar vi att göra mer för hälsan hos familjer över hela världen.

Vi värdesätter vårt samarbete med mammor som tar hand om sin familjs hälsa världen över. Vi strävar efter att leverera bättre produkter för personlig hygien och hushåll för att hålla mammorna och deras familjer skyddade.

Tack för att du är med oss på vår resa.